Kampen mellom Gud og lucifer – se verden igjennom et nytt perspektiv

Siden vi har politikere som ikke lenger jobber for folket, men folket som jobber for politikerneer det viktig at vi forstår synergiene i samfunnet og hvordan disse oppstår. Kunnskapen vil bety at man kan flytte makten tilbake til folket fra politikerne, slik AnArv kjemper for at skal inntreffe.
Vi kan forklare dette igjennom doktrinen av lucifer i noen deler av samfunnet og spesielt i det som per d.d omtales som den øverste. Man kan finne ideologien helt tilbake fra oldtidens Egypt og ble introdusert for europeere i det 11th århundre da den katolske kirken hadde Europa i ett fast grep. På den tiden sendte katolikkene tusenvis av menn fra alle samfunnslag som korsfarerer slik at man kunne gjenerobre det hellige land og spesielt Jerusalem som hadde falt inn i hendene til Muslimene.


Disse mennene hadde en ting til felles; de trodde på den katolske læren. Når de reiste til Midt-Østen ble de plutselig eksponert for mange andre trosretninger og spirituelle doktriner de aldri tidligere hadde hørt om. Disse kom fra jødedommen og islam mystikk, Egypt og Hellas, til og med fra India. For noen av disse mennene var dette en halsbrekkende opplevelse og de begynte i tillegg høre forskjellige tolkninger av kjente bibelske tekster som de aldri hadde hørt i den katolske kirken.


Spesielt beskrivelsen av hvordan slangen fristet Eva med eplet skilte seg ut. Den katolske kirke hadde fortalt at slangen var lucifer eller bedre kjent som satan, hadde forledet Eva med at om hun spiste fra det forbudte treet, ville hun bli som Gud. Plutselig var disse mennene introdusert for en helt annen tolking av denne hendelsen. Nemlig at lucifer ikke var ond eller satan, men gud som ville redde og lære menneskeheten sannheten. De kalte han lysbringeren, den ekte gud, og tilla Yahweh/Jesus eller Jeg i bibelen var den egentlige djevelen. Altså at Gud var undertrykkeren av menneskeheten fordi Han ikke ville at Eva og Adam skulle vite sin virkelige identitet. Denne tolkningen ble den luciferske doktrinen.


Etter at de var kommet hjem fra det hellige landet fortsatte de snakke om de nye ideene. Videre måtte dette foretas under strikt hemmelighold fordi de visste at den katolske kirken ikke ville akseptere dette, da de ville torturere eller drepe de som stilte spørsmål eller utfordret læren og autoriteten. Dette ga opprinnelsen til mange hemmelige bevegelser som The Knights Templar, The Rose Inclusion og diverse frimurer ordener.


Mange veldig miksede tolkninger fra mange forskjellige tradisjoner ble studert i hemmelighet som videre ble pakket inn ritualer og beskyttet av en grusom og bloddryppende ed, som medlemmene måtte sverge og forsikre hemmelighold av. Alt forandret seg i 1888 da grunnleggeren av den teosofiske bevegelsen, Madam Blavatsky, gjorde de fleste av disse ideene kjent via hennes berømte bok; The Secret Doctrine. Dette var begynnelse på “New Age”. Rudolf Steiner startet som sekretæren av den tyske avdelingen. Han grunnla Antipas OFI bevegelsen. I Norge kjent som Steinerskolen. Alice Bailey grunnla den luciferske publikasjonsfirma i 1922 og den kjente science fiction forfatteren H.G. Wells (The New World Order som ble utgitt i 1940, se hvor mange “spådommer” han har truffet med) er to andre sentrale personer. I tillegg til Annie Besant og Charles Leadbeater som “oppdaget” Krishnamurti og trodde de hadde funnet verdens fremtidige lærer.


Hvordan influerer den luciferske doktrinen i dag? I følge denne doktrinene hersker jordens hendelser av guden lucifer. Som spirituelle vesner kommer vi hit for en kort periode. Om vi glemmer hvem vi er eller ikke tror på et liv etter døden, kan vi lett bli fristet til å dedikere våre liv til akkumulering av rikdom, makt, berømmelse eller andre ting som gjør oss viktige og spesielle. Vi faller kanskje også for “New Age”-gurulære som lover uendelig rikdom og overfold. Vår hensikt her på jorden er å utvikle kongedømmet på innsiden og ikke kongedømmet utenfor. 


Om du søker rikdom på jorden vil naturligvis denne figuren lucifer være gud og veileder. Han hersker over jorden (midlertidig) og mange mennesker innenfor politikk, militæret, finans, underholdning og industri har tatt lucifer som sin gud. Hva de glemmer er at det kommer med en heftig pris. Enhver som innretter seg med denne figuren for at man skal skaffe seg rikdom, makt og berømmelse entrer ikke annet enn faustisk røverkjøp, hvor de vil bli hans tjener etter den fysiske døden. Slike energier blir aldri gitt gratis.


Denne doktrinen fastslår også at vi er gud, som er en populær tro iblant noen “New Age”-lære, men farener om vi tror vi er gud, er vi overbevist om at vi kan slippe unna med alt. Vi føler vi er kun ansvarlige forvåre handlinger til oss selv. Med andre ord; vi kan skade eller til og med drepe noen, samtidig ved at virettferdiggjør dette med at det ganske enkelt måtte bli foretatt. Uten noe skyld eller anger hvor man totaltignorerer at en slik handling har skapt ett enormt karma (i mangel av bedre ord) for vår sjel. Noen somtror man er gud føler ikke at man må svare til noen andre enn seg selv. 

Hvor sterk og kraftig er den luciferiske doktrinen? Rundt om i verden ser vi overalt bevisene igjennom krig, terrorisme, lidelse og grådighet. Dette er basert på prinsippet fra Frimurerne om “Order from chaos”, hvilket man kan oversette til “Kontroll igjennom kaos”. Dette rettferdiggjør enhver handling som kan iverksette deres ønske om en verdensomspennende regjering (New World Order). Hvilket man også kan se på den amerikanske pengeseddelen; “novus ordo seclorum” = New World Order. Mange ser på dette som en totalitær styresform, hvilket også er korrekt.

Målene til the New World Order er ikke hemmelige. De er skissert i de amerikanske stone-hedge igjennom Georgia guidestones, hvor alle kan se dem. Bygget i 1980 hvor 10 nye retningslinjer er hugget inn i 8 forskjellige språk. Disse skal erstatte de 10 bud gitt til Moses. To av de mest fryktelige retningslinjene er; a) Menneskeheten skal reduseres til 500 millioner og b) familieplanlegging må kontrolleres av autoritetene slik at man holder antallet mennesker nede.


Neste fredag vil vi forklare hvordan lucifer doktrinen henger direkte sammen med Marxist-kommunismen,politikere, finans, industri og underholdningsverden. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s